See English Version

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از عوامل اجرایی همایش


در جلسه ای که به مناسبت مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیراز پژوهشگران برگزیده موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با حضور هیات رئیسه موسسه، اعضای هیات علمی، یاوران علمی و کارکنان موسسه برگزار گردید، از سوی ریاست موسسه جناب دکتر سیدمحمدعلی رضوی از دبیر علمی و عوامل اجرایی اولین همایش امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت قدردانی بعمل آمد. در این مراسم دکتر رضوی با ابراز خرسندی از برگزاری شایسته همایش، همزمان با روز جهانی غذا، با اشاره به بازخوردهای مناسبی که پیامد این رویداد باشکوه از همگان دریافت داشته اند، تلاش، همیت و پویایی کلیه عوامل علمی و اجرایی را شایان تقدیر و درخور تحسین دانستند. ایشان همچنین تاکید داشتند که دبیر علمی همایش نسبت به فعال نگه داشتن دبیرخانه و برنامه ریزی در جهت برگزاری دومین همایش امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت در سال آتی، اهتمام لازم بعمل آورد.

 

 

عکس ها: ز- زعفرانی