See English Version

مطالب و یافته های علمی مرتبط با موضوع همایش

 سیاست مبتنی بر «امنیت غذایی و توسعه کشاروزی» از جمله علل افزایش فشار بر منابع آبی کشور

 

مصاحبه با دکتر مجتبی شوریان، مدیر گروه مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

مدیر گروه مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار جماران، دلیل اصلی بحران آب و مشکلات مربوط به آن در مناطق مختلف کشور را، سیاست گذاری و حکمرانی نادرستی می داند که تاکنون در بخش آب کشور اتخاذ شده و معتقد است: «اصلاح حکمرانی آب، در یک نگرش کلان تر تابع اصلاح حکمرانی و سیاست گذاری کلان در کشور است. اقتصاد ایران متکی بر منابع آب برنامه ریزی و پایه ریزی شده و طبیعتا وقتی اقتصاد، معیشت و درآمد بخشهای زیادی از مردم یک سرزمین بر آب متکی شود، این فشار ایجاد شده بر این منبع، خارج از ظرفیت و بُرد آن خواهد شد».

 ادامه  مطلب

 

 
تصویب سند 10 ساله امنیت غذا و تغذیه در کشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

تصویب سند 10 ساله امنیت غذا و تغذیه در کشور

دکتر زهرا عبداللهی، رییس گروه هماهنگی سیاست‌های امنیت غذا و تغذیه دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، از تنظیم سند ملی امنیت غذا و تغذیه ۱۴۱۱-۱۴۰۲ در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تصویب آن در هفدهمین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، دکتر زهرا عبداللهی، در نشست مجازی در خصوص روند امنیت غذا و تغذیه در جهان و ایران که با حضور روسا و کارشناسان دبیرخانه‌های سلامت و امنیت غذایی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مسئولین دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها برگزار شد، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای امنیت غذا و تغذیه در ایران و جهان پرداخت.

ادامه مطلب

 
جایگاه امنیت غذایی در برنامه توسعه هفتم
 
 

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، چالش‌های حوزه کشاورزی را بررسی و پیشنهادهایی برای این بخش در برنامه هفتم توسعه ارائه داده است.
«امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» عنوان گزارشی است که گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران زیر نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی تهیه ‌کرده است.

امنیت غذایی به معنای اطمینان از دسترسی فیزیکی- اقتصادی پایدار همهٔ افراد جامعه به غذای کافی، مغذی و سالم در تمامی اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم است. امنیت غذایی را بی‌تردید می‌توان شالوده امنیت ملی به شمار آورد و تضمین امنیت ملی نیز یکی از اصلی‌ترین اهداف حاکمیت‌های سیاسی محسوب می‌شود. ازاین‌روی، تلاش کشورهای جهان عمدتاً بر این مبنا بوده و هست که سهم قابل‌قبولی از غذای موردنیاز جوامع خود را با اتکا بر تولیدات داخلی تأمین کنند و بدین ترتیب امنیت غذایی آنان را تضمین کنند.