See English Version

برگزاری همایش ملی پژوهش های کاربردی در امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت


برگزاری موفقیت آمیز همایش ملی پژوهش های کاربردی در امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت (24 مهر 1402، مشهد)، مرهون حضور ارزشمند اساتید، دانشجویان و فرهیختگان حوزه های سلامت و صنعت غذاست که با ارائه سخنرانی، مقالات پوستری و شرکت در پانل های علمی تخصصی بر غنای این رویداد باشکوه فزودند. همچنین همراهی و حمایت بی شائبه حامیان که با یاری اثربخش خود موجبات رونق مراسم و برگزاری شایسته رویداد را فراهم آوردند، ارج می نهیم.

شایان ذکر است در روزهای آتی آلبوم عکسهای همایش و کتابچه مقالات روز سایت قرا

با آرزوی توفیق  

 

دبیرخانه همایش