See English Version

اطلاعیه تکمیلی همایش


بدین وسیله از کلیه ارائه دهندگان مقالات پوستری درخواست می شود فایل پوستر تهیه شده با فرمت همایش را تا تاریخ پنج شنبه 20 مهرماه به دبیرخانه ارسال نمایید.

ضمنا آندسته از شرکت کنندگان که مایل به چاپ و الصاق پوستر از طریق گروه اجرایی همایش هستند مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت چاپ پوستر به حساب همایش واریز و فیش واریزی را با عنوان هزینه چاپ پوستر به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. (اطلاعات حساب ذیلاً آورده شده).

 بدیهی است گواهی پذیرش مقالات پوستری تنها در صورت نصب پوستر در همایش صادر خواهد شد.

 

شماره کارت 5859831026768126  بنام ابراهیم صدیقی

ایمیل همایش: fssh@rifst.ac.ir

 

با سپاس