See English Version

جلسه هم اندیشی و شورای سیاست گذاری همایش


جلسه هم اندیشی و سیاستگذاری همایش ملی پژوهش های کاربردی در امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت در تاریخ 14/02/1402 در محل شرکت نوین زعفران به میزبانی آقای مهندس علی شریعتی مقدم، مدیرعامل شرکت نوین زعفران، عضو اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای سیاست گذاری همایش برگزار گردید. در این جلسه که با حضور ریاست موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، معاونت پژوهش و فناوری، مدیر دفتر ارتباط با جامعه، و دبیر علمی همایش برگزار گردید برنامه های پیش رو جهت برگزاری هرچه باشکوهتر این کنفرانس ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم نقش آفرینی صنایع پیشرو و صاحب نفوذ ملی و استانی در همایش بمنظور تاثیرگذاری حداکثری در جامعه تاکید گردید. در آغاز جلسه مهندس شریعتی مقدم ضمن خوشامدگویی به اعضا بر پیشینه درازمدت همکاری از بدو تاسیس شرکت نوین زعفران با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی خراسان بعنوان نیاکان موسسه اشاره داشته و تداوم این همکاری را مثبت و سازنده ارزیابی نمود. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات صنایع کشاورزی و غذایی بویژه در حوزه های تجاری و تصمیم سازی،  بر ضرورت ممانعت از تخریب هزاران تن مواد اولیه وارداتی بعنوان سیاست های عملیاتی که می تواند در ایمنی و امنیت غذایی جامعه نقش آفرین باشد اشاره داشته و به چند برنامه راهبردی جهت طرح موضوع در همایش اشاره داشتند، که از آن جمله بر حمایت از ایجاد قطب های صنایع غذایی، مزیت های استانی در بحث محصولات کشاورزی خاص، مشکلات سرمایه گذاری در این حوزه، تنوع و ضرورت متمرکزسازی چند محصول خاص کشاورزی- صنایع غذایی در منطقه استانی که با اقبال برندسازی همراه باشند، و ایجاد یک چرخه هم افزا از مراکز علمی، دانشگاهی و صنعت جهت برگزاری ادواری همایش با ارائه یک نشان ثبت شده به محصولات یا واحدهای تاثیرگذار در بحث سلامت، امنیت غذایی و ایمنی غذایی اذعان گردید.

همچنین دکتر رضوی، ریاست موسسه و عضو شورای سیاست گذاری همایش ضمن قدردانی  از حضور و نقش آفرینی مجموعه های اتاق بازرگانی ایران و شرکت نوین زعفران در برگزاری ادواری این رویداد ملی، بر نقش و جایگاه ارزنده علم و دانش نوین در پویایی و به روز رسانی صنایع در جهان کنونی اشاره داشته و همایش پیش رو را بستر مناسبی جهت بهره مندی از دانش و اندوخته های پژوهشگران و اندیشمندان جامعه همچنین هماهنگی و تبادل آراء صنعت غذا و بخش های مرتبط با حوزه های متولی سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی و دانشگاهی ارزیابی نمودند.

شایان ذکر است که همایش ملی پژوهش های کاربردی در امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت به ریاست استاد ارجمند جناب دکتر سیدعلی مرتضوی و به همت موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در تاریخ 24 مهرماه 1402 همزمان با روز جهانی غذا در مشهد مقدس برگزار خواهد گردید