See English Version

جلسه هماهنگی برگزاری همایش


جلسه هماهنگی برگزاری همایش با حضور اعضای کمیته علمی و اجرایی برگزار گردید

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط دبیر علمی و دبیر اجرایی همایش و اقبال شماری از مراکز تحقیقاتی- اجرایی، انجمن های علمی و واحدهای صنعتی به همکاری، بر لزوم جلب مشارکت صاحبان صنایع، مدیران و مراکز پیشرو در صنعت غذا، حوزه ­های بهداشت و سلامت به منظور نقش آفرینی موثر در برگزاری هر چه با شکوه­تر همایش در روز جهانی غذا تاکید گردید.